Z radością informujemy, że 10 wychowanków rodzin zastępczych dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Dębicy spędziło tydzień ferii w Orawce w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie „Ferie z pasją”. Orawka położona jest w dolinie rzeki Czarna Orawa, która płynie na pograniczu kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Beskidu Żywieckiego. W zimowisku uczestniczyło także 2 dzieci biologicznych i 2 dzieci adopcyjnych opiekunów /koszt pobytu sfinansowany przez opiekunów zastępczych/.
W trakcie wyjazdu oprócz typowych atrakcji zimowych, zabawy i wypoczynku, kluczowym elementem było przeprowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjno – rozwojowych przygotowanych dla dzieci z zaburzonymi więziami. Program wyjazdu kładł nacisk na kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, podniesienie kompetencji osobistych i społecznych wychowanków, w tym poprawa umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyrażania emocji, radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami, odnajdywania siebie w świecie wartości.
Opieka wychowawców oraz przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi w trakcie pobytu prowadzona była wolontarystycznie.
Za otrzymane dofinansowanie w imieniu uczestników serdecznie dziękujemy!

Magdalena Koczaj – Kizior
Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom