Stowarzyszeniem Nowy Dom w Nagawczynie

zaprasza

28 września 2016 r. o godz. 12.30

na konferencję

DZIECKO W PIECZY ZASTĘPCZEJ – WSPÓLNA SPRAWA

która odbędzie się w Sali Konferencyjnej /sala sesyjna/ Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, piętro 4

Konferencja poświęcona będzie tematyce opieki zastępczej, a w szczególności naświetleniu potrzeb i trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w tym temacie.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane doświadczenia Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie działającego w sferze rodzicielstwa zastępczego od 2008 roku oraz wypracowane skuteczne formy pomocy i wparcia. Zaproponujemy wszystkim uczestnikom konferencji wspólne zastanowienie się nad kwestią usamodzielniania wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i poszukaniem kompleksowych rozwiązań dla doskonalenia tego trudnego procesu.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie środowiska, którym leży na sercu dobro wychowanków umieszczanych w pieczy zastępczej: rodziców zastępczych, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli JST szczebla powiatowego i gminnego, asystentów rodzinnych, koordynatorów rodzin, asystentów rodziny i pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, sędziów, kuratorów rodzinnych, środowisko medyczne oraz wszystkich, którzy wierzą, że Dziecko w pieczy zastępczej – to nasza wspólna sprawa.

poniżej do pobrania szczegółowy program konferencji:

dziecko-w-pieczy-programFIO_MPiPS_logo1