Przyjdź PoMOC do Nowego Domu

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość uzyskania odpłatnie wsparcia i pomocy w ramach naszego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Swoimi działaniami obejmujemy nie tylko rodziny zastępcze, czy adopcyjne. z naszego wsparcia może skorzystać każda osoba w kryzysie. Oferujemy Państwu: – diagnozę neurorozwojową, psychologiczno – pedagogiczna, osobowości, relacji rodzinnych, – pomoc […]

Posted by

Konferencja w Lubaczowie „Rodzina i dom działajmy razem”

Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!” W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie planują wspólną organizację konferencji szkoleniowej „Rodzina i dom działajmy razem!”, w ramach obchodów ,, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa […]

Posted by

Zmiana lokalu i siedziby Stowarzyszenia!!!!

Informujemy, iż od sierpnia br. nasze stowarzyszenie  zmieniło  lokal! Aktualnie zapraszamy do nowo otwartego biura pod adresem: Zawierzbie 36, 39 – 204 Żyraków /pow. dębicki/ Do naszej i Państwa dyspozycji pozostaje obecnie: – salka szkoleniowa /na szkolenia, warsztaty, treningi, grupy wsparcia dla opiekunów i dzieci, zajęcia rozwojowe i grupy dla […]

Posted by

Indywidualne Plany Pomocy dziecku i rodzinie – szkolenie zakończone

Stowarzyszenie Nowy Dom, w ramach realizowanego projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie” w dniach 5-6 września br. zorganizowało i przeprowadziło szkolenie  dla opiekunów zastępczych i osób zawodowo zajmujących się  pracą w obszarze wspierania rodziny i dziecka. Tematyka szkolenia: Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci […]

Posted by

Zapraszamy na szkolenie w Klimkówce!!!!

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: Określenie celu Indywidualnego Planu […]

Posted by

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do […]

Posted by

Tworzymy bazę rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka na Podkarpaciu!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu PoMOC dla rodzin z terenu podkarpacia w ramach, którego będzie możliwość skorzystania z darmowego wsparcia /szkoleń, grup samopomocowych dla dzieci i rodzin, specjalistycznej diagnozy FASD/RAD/neurorozwojowej i terapii,konsultacji specjalistycznych – w tym neurologa dziecięcego, psychologa, pedagoga i usług miejscu zamieszkania/ -tworzymy bazę rodzin zastępczych […]

Posted by

Warsztaty wyjazdowe dla młodzieży w Bieszczadach!

Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego, łączącego w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków. Uczestnikom dodatkowo zaserwujemy wspaniałe atrakcje, m.in.: PIRACKIE SKARBY – Uzbrojeni w wiosła i mapy […]

Posted by