Zapraszamy na ostatnie bezpłatne szkolenie z projektu PoMOC dla rodzin

Zapraszamy na darmowe szkolenie! Temat szkolenia: Prawne  i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego Termin szkolenia: 30 marca 2020r.  /poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00/ Liczebność  grupy – maksymalnie 20 osób Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  z terenu woj. Podkarpackiego, Cel szkolenia:  Szkolenie […]

Entry Thumbnail

aktualna oferta szkoleniowa

              Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2020 rok:  S Kim jesteśmy? Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…” Nasze Stowarzyszenie działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej […]

Entry Thumbnail

zapraszamy na ostatnie bezpłatne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży!!!

Ostatnia szansa na bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne oraz socjoterapeutyczne dla dla dzieci i młodzieży (wychowanków pieczy oraz dzieci biologicznych opiekunów) z ternu Podkarpacia!!!!Zajęcia realizowane są w ramach projektu PoMOC dla rodzin, który kończy się 31.03.br w lutym realizujemy ostatnie zajęcia tego typu! Kolejne zajęcia rozwojow-terepeutuczne w najbliższych miesiącu lutym […]

Entry Thumbnail

Szkolenia dla kadr Organizatora Rodzinnych Form Pieczy/PCPR – ów i Placówek Opiekuńczo – wychowawczych

Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2020 rok dla: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną  oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych Plany pomocy dziecku w pieczy – opracowanie i realizacja. Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów […]

Zapraszamy dzieci biologiczne opiekunów zastęczych z terenu podkarpacia na ostatnie bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne!!!!

Ostatnia szansa na bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci biologicznych i zastępczych z rodzinnych form pieczy z ternu Podkarpacia!!!!Kolejne zajęcia rozwojow-terepeutuczne w najbliższych miesiącu styczniu br. odbędą się: 18.01 grupa 3-6 lat w godz. od 9.00 do 13.00 25.01 grupa 7-13 lat w godz. 9.00 – 13.00 W m-cu […]

Nabór na grupę wsparcia i poradnictwo specjalistyczne dla dzieci biologicznych opiekunów zastępczych

Serdecznie zapraszamy dzieci biologiczne osób sprawujących funkcję opiekunów zastępczych (rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) do wspólnych spotkań w ramach samopomocowej grupy wsparcia w Stowarzyszeniu Nowy Dom – najbliższe spotkanie dla grupy wiekowej od 13 do 18 lat planowane jest w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00 osoby te nadal mogą […]