Entry Thumbnail

Nabór na szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych one – line

NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnegopn. „Nowy Dom”, o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia […]

UWAGA: NABÓR NA PŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKOW Z PIECZY!

Szukamy osób chętnych na 4 miesięczny płatny staż lub dowolne szkolenie zawodowe (w tym kurs prawa jazdy), czy kontraktowanie wymagania: 1. wiek do 29 lat 2. ukończona szkoła specjalna lub* 3. pobyt w pieczy zastępczej (dom dziecka, MOS/MOW, rodzina zastępcza, zakład poprawczy)* lub4. praca w Zakładzie pracy chronionej* lub 5. […]

Aktualna oferta szkoleniowa na 2021

Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2021rok:   Kim jesteśmy? Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…” Nasze Stowarzyszenie działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało […]