Entry Thumbnail

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ORPZ W ZAKRESIE SKZOLENIA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH

Zawierzbie dnia 06.03.2023r. SZ.P. Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej pełniący zadania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej             Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę współpracy w zakresie szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową i rodzinne domy dziecka […]