Entry Thumbnail

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ORPZ W ZAKRESIE SKZOLENIA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH

Zawierzbie dnia 06.03.2023r. SZ.P. Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej pełniący zadania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej             Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę współpracy w zakresie szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową i rodzinne domy dziecka […]

Entry Thumbnail

Zakończenie projektu WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW 2022

Z dniem dzisiejszym kończymy realizację Projektu „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 na kwotę 292600 zł!!!to wspaniały i owocny czas dla nas i jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość realizacji […]