Świętowanie w Polańczyku

W dniach 13-14 czerwca br. /weekend/ 12 rodzin zastępczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nowy Dom w Nagawczynie i 1 rodzinny dom dziecka świętowali Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Łącznie w wyjeździe wzięło udział 24 opiekunów zastępczych i 50 dzieci. W programie wyjazdu m.in. wycieczki rowerowe, spacery po Polańczyku,  korzystanie ze SPA /basen, […]

Posted by

Podziękowania dla sponsorów

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Nowy Dom składają serdeczne podziękowania naszym wspaniałym darczyńcom, którzy udzielili nam nieocenionego wsparcia w przygotowaniu dnia rodzicielstwa zastępczego w Dębicy. Poniżej lista firm, które przekazały nam swoje produkty na przygotowanie poczęstunku dla dzieci i rodzin biorących udział w tegorocznych obchodach: 1. Cukiernia WIKTOR w Dębicy, ul. […]

Posted by

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Dębicy

31 maja br. we współpracy ze Starostą Dębickim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy świętowaliśmy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Dębicy. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Ducha Świętego w Dębicy w intencji rodzin zastępczych. Następnie oddaliśmy się wspólnemu świętowaniu w Sportowej Stodole KS Wisłoka w Dębicy. Pogoda […]

Posted by

Dziś nasze święto!!!!

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim opiekunom zastępczym, którzy otworzyli swoje serca, rodziny i domy dla osieroconych dzieci pragnę złożyć serdeczne życzenia w odnajdywaniu sensu tego co robicie  i odnajdywania sensu każdego dnia! Życzę Wam też jak najwięcej zrozumienia, tolerancji i wsparcia od innych w tym co robicie oraz by […]

Posted by

Przyznana dotacja z FIO!!!!

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015. Wartość dotacji wynosi 138.275,00 zł /słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł/!!!!!. Wkład własny naszej organizacji w w/w projekt to 15.200 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu […]

Posted by

Otrzymaliśmy darowiznę w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2014” organizowanej przez Telewizję Polską S.A.

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie z radością informuje o otrzymaniu darowizny w wysokości 15.000 zł na realizację projektu “Polubić siebie”  – wyjazd terapeutyczno – integracyjny dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej posiadających orzeczenie orzeczenie o niepełnosprawności i/lub pozostających w leczeniu psychlogiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym,  złożony w ramach akcji “Reklama […]

Posted by

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2015

Nasze Stowarzyszenie organizuje dla  swoich najbardziej zaangażowanych członków /10 – 15 rodzin/ wyjazd z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego nad Solinę w dniach 13 – 14 czerwca br. /sobota – niedziela/. W ramach pozyskanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Dębicy w wysokości 2500 zł, zostanie dofinansowany pobyt dla […]

Posted by

Wspomnienia z ferii

W dniach 04.02. do 10.02.2015r. odbył się niezapomniany obóz wyczynowo – wypoczynkowo – terapeutyczny „Zimowe Bieszczady”, w którym wzięli udział wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 7 – 17 lat. Wyjazd był dla nas bardzo owocny, pogoda dopisała, atrakcje były bardzo trafione a właściciele ośrodka przyjęli nas po królewsku! […]

Posted by

Nowy Dom na Balu Noworocznym w Krośnie

17 stycznia br. odbyła się doroczna impreza charytatywna organizowana przez Grupę Nowy Styl. XVI Bal Noworoczny to dla dzieci z domów dziecka i podopiecznych organizacji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Podkarpacia niezapomniana rozrywka w gronie rówieśników, ale także okazja, by otrzymać wymarzone prezenty. Bal noworoczny, to kontynuowana od wielu lat tradycja Grupy Nowy […]

Posted by

Ostatnie wolne miejsca na wyjazd w Bieszczady!!!

Zaproszenie na Obóz zimowy wypoczynkowo – wyczynowo – terapeutyczny „Zimowe Bieszczady” przygotowany dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej   Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie  przedstawia ofertę wyjazdu feryjnego   dla dzieci z rodzin zastępczych: Wyjazd planowany jest w okresie od 04.02. do 10.02.2015r. /6 noclegów – 7 dni/. Zaczynamy obiadem w […]

Posted by