Indywidualne Plany Pomocy dziecku i rodzinie – szkolenie zakończone

Stowarzyszenie Nowy Dom, w ramach realizowanego projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie” w dniach 5-6 września br. zorganizowało i przeprowadziło szkolenie  dla opiekunów zastępczych i osób zawodowo zajmujących się  pracą w obszarze wspierania rodziny i dziecka. Tematyka szkolenia: Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci […]

Posted by

Zapraszamy na szkolenie w Klimkówce!!!!

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: Określenie celu Indywidualnego Planu […]

Posted by

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do […]

Posted by

Tworzymy bazę rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka na Podkarpaciu!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu PoMOC dla rodzin z terenu podkarpacia w ramach, którego będzie możliwość skorzystania z darmowego wsparcia /szkoleń, grup samopomocowych dla dzieci i rodzin, specjalistycznej diagnozy FASD/RAD/neurorozwojowej i terapii,konsultacji specjalistycznych – w tym neurologa dziecięcego, psychologa, pedagoga i usług miejscu zamieszkania/ -tworzymy bazę rodzin zastępczych […]

Posted by

Warsztaty wyjazdowe dla młodzieży w Bieszczadach!

Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego, łączącego w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków. Uczestnikom dodatkowo zaserwujemy wspaniałe atrakcje, m.in.: PIRACKIE SKARBY – Uzbrojeni w wiosła i mapy […]

Posted by

Zapraszamy młodzież z rodzinnych form pieczy na wyjazd w Bieszczady!

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe w Bieszczadach! Stowarzyszenie Warsztaty wyjazdowe w Bieszczady!Nowy Dom w Nagawczynie prowadzi nabór na warsztaty wyjazdowe dla 20 wychowanków rodzinnych form pieczy w wieku od 13 lat. Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego. Wyjazd łączy w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w […]

Posted by

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Aktualna oferta ośrodka: W ramach Ośrodka: dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami, na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty, prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i […]

Posted by

Oferta szkoleń!przede wszystkim doświadczenie i praktyka

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową /i nie tylko/ na 2017r. Kim jesteśmy? Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…” Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. […]

Posted by

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej!

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową /i nie tylko/ na 2017r. Kim jesteśmy? Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…” Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. […]

Posted by