Szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz […]

Posted by

Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych /w tym praktyki oraz możliwość kwalifikacji psychologiczno – pedagogicznej/

W związku z licznymi informacjami o długim okresie oczekiwania na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych informujemy, że nadal prowadzimy takie szkolenia wg naszego autorskiego programu pn. „Nowy Dom” – szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych […]

Posted by

Aktualna oferta szkoleniowa!zachęcamy do zamawiania szkoleń w tym i przyszły roku ;-)

do pobrania: ofertaszkoleń2017ORPZ Oferta na 2017/2018 rok obejmuje tematy: Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście […]

Posted by

Przyjdź PoMOC do Nowego Domu

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość uzyskania odpłatnie wsparcia i pomocy w ramach naszego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Swoimi działaniami obejmujemy nie tylko rodziny zastępcze, czy adopcyjne. z naszego wsparcia może skorzystać każda osoba w kryzysie. Oferujemy Państwu: – diagnozę neurorozwojową, psychologiczno – pedagogiczna, osobowości, relacji rodzinnych, – pomoc […]

Posted by

Zaczynamy nabór do projektu „PoMOC dla rodzin”

Stowarzyszenie Nowy Dom informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin”. Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Czas realizacji: grudzień 2017r.  – […]

Posted by

Konferencja w Lubaczowie „Rodzina i dom działajmy razem”

Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!” W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie planują wspólną organizację konferencji szkoleniowej „Rodzina i dom działajmy razem!”, w ramach obchodów ,, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa […]

Posted by

Zmiana lokalu i siedziby Stowarzyszenia!!!!

Informujemy, iż od sierpnia br. nasze stowarzyszenie  zmieniło  lokal! Aktualnie zapraszamy do nowo otwartego biura pod adresem: Zawierzbie 36, 39 – 204 Żyraków /pow. dębicki/ Do naszej i Państwa dyspozycji pozostaje obecnie: – salka szkoleniowa /na szkolenia, warsztaty, treningi, grupy wsparcia dla opiekunów i dzieci, zajęcia rozwojowe i grupy dla […]

Posted by