TESTY DIAGNOSTYKA W KONSULTACJI Z PSYCHIATRĄ I NEUROLOGIEM DZIECIĘCYM

przeprowadzam testy dzieci młodzieży i dorosłych:

 • spektrum Autyzmu (ASRS) ADOS – 5 – koszt 500 zł + 150 zł psychiatra
 • FAS/FASD Płodowy Zespól Alkoholowy –500 zł + 150 zł  neurolog
 • RAD/DSED zaburzenia w obszarze przywiązania i relacji rodzinnych- 500 zł
 • Diagnostyka zaburzeń zachowania i osobowości
 • Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka (NDD) – najnowszym narzędziem diagnostycznym + konsultacja neurologiczna lub psychiatryczna – 450 zł
 • przetwarzanie słuchowe (diagnoza i terapia) (SAT II) – koszt 250 zł
 • testy inteligencji (IQ), rozwoju, zaburzeń osobowości, temperamentu, zaburzeń zachowania emocji, relacji rodzinnych – ok 300 zł
 • testy dla kandydatów na rodziny zastępcze i RDD – koszt 500 zł osobna 700 zł para oraz
 • badania motywacji i predyspozycji czynnych opiekunów zastępczych z wydaniem opinii na piśmie

prowadzimy także terapię indywidualna i grupową

 • koszt poradnictwa psychologicznego – 80 zł 50 minut
 • koszt zajęć TUS – 50 zł godzina
 • w okresie wakacji i ferii obozy terapeutyczne wyjazdowe  dla dzieci i młodzieży

zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.stowarzyszenie-nowydom.pol  i fb

Zapraszamy! tel. 509 181 369