Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Oznacza to, że każdego roku w okresie rozliczeniowym możesz przekazać nam 1% swojego podatku.

Jak przekazać 1 %?

Urząd Skarbowy automatycznie przekazuje 1% tej organizacji pożytku publicznego (OPP), która została przez Ciebie wybrana w ubiegłym roku. Wskaże również cel szczegółowy- ten, który wybrałeś rok wcześniej. Urząd Skarbowy automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Pamiętaj, że możesz edytować te dane.

Przekaż 1% podatku, „…aby dzieci miały dom…”. Wpisz nasz KRS 0000309958 .

Dlaczego warto przekazać 1% Stowarzyszeniu Nowy Dom?

Codziennie walczymy o lepsze życie dla dzieci i młodzieży wywodzących się z ciężkich środowisk. Co to znaczy? Trudne środowiska to głównie rodzice z dysfunkcjami, którzy z różnych powodów nie są w stanie zająć się swoimi dziećmi. Zazwyczaj tym problemem są używki(alkohol, narkotyki, papierosy), przemoc( psychiczna, fizyczna, seksualna) lub choroba.

Nie możemy się zgodzić na to, aby dzieci, z dysfunkcyjnych rodzin, wychowywały się w domach dziecka. Umieszczanie dzieci poniżej 10 roku życia jest w Polsce niezgodne z prawem! Najlepszym i właściwym miejscem do rozwoju dziecka jest rodzina, dlatego walczymy, aby wszystkie dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej, mogły zostać zaopiekowane przez rodzinne formy pieczy zastępczej tj. przez rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Analizujemy, diagnozujemy i z wielkim zaangażowaniem odpowiadamy na potrzeby rodzin zastępczych oraz okazujemy im wsparcie w życiu codziennym.

W ramach naszych działań:

​a) organizujemy spotkania i szkolenia dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych z zakresu szkoleń podstawowych, rozszerzonych i specjalistycznych,

b) organizujemy wspólny czas wolny dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, starając się odciążyć rodziców w opiece nad dziećmi,

c) pomagamy w procesie usamodzielniania się dzieci,

d) organizujemy akcje mikołajkowe i eventy świąteczne, ponieważ każde dziecko zasługuje na prezent od Świętego Mikołaja,

e) prowadzimy kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze,

f) poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i wspieramy ich,

g) prowadzimy doradztwo i poszukujemy rozwiązań zgłaszanych problemów,

h) prowadzimy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny we współpracy z wybitnymi specjalistami- zapewniamy wieloaspektową diagnostykę, leczenie i terapie w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

W 2021 roku, mimo pandemii wciąż pracowaliśmy nad tym, aby dzieci miały dom. Jak? Przeczytajcie sami.

Na bieżąco nasze działania można śledzić na Facebooku.

.