Entry Thumbnail

Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą podstawowe Nowy Dom

NABÓR NA SZKOLENIE ONLINE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  – szkolenie podstawowe pn. „Nowy Dom” o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620)- […]