Entry Thumbnail

Nabór na szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych one – line

NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnegopn. „Nowy Dom”, o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia […]