Zapraszamy na ostatnie bezpłatne szkolenie z projektu PoMOC dla rodzin

Zapraszamy na darmowe szkolenie! Temat szkolenia: Prawne  i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego Termin szkolenia: 30 marca 2020r.  /poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00/ Liczebność  grupy – maksymalnie 20 osób Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  z terenu woj. Podkarpackiego, Cel szkolenia:  Szkolenie […]