Entry Thumbnail

Szkolenia dla kadr Organizatora Rodzinnych Form Pieczy/PCPR – ów i Placówek Opiekuńczo – wychowawczych

Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2020 rok dla: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną  oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych Plany pomocy dziecku w pieczy – opracowanie i realizacja. Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów […]

Zapraszamy dzieci biologiczne opiekunów zastęczych z terenu podkarpacia na ostatnie bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne!!!!

Ostatnia szansa na bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci biologicznych i zastępczych z rodzinnych form pieczy z ternu Podkarpacia!!!!Kolejne zajęcia rozwojow-terepeutuczne w najbliższych miesiącu styczniu br. odbędą się: 18.01 grupa 3-6 lat w godz. od 9.00 do 13.00 25.01 grupa 7-13 lat w godz. 9.00 – 13.00 W m-cu […]