Nabór na grupę wsparcia i poradnictwo specjalistyczne dla dzieci biologicznych opiekunów zastępczych

Serdecznie zapraszamy dzieci biologiczne osób sprawujących funkcję opiekunów zastępczych (rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) do wspólnych spotkań w ramach samopomocowej grupy wsparcia w Stowarzyszeniu Nowy Dom – najbliższe spotkanie dla grupy wiekowej od 13 do 18 lat planowane jest w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00 osoby te nadal mogą […]