Entry Thumbnail

nabór na szkolenie – Plany pomocy dziecku w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej

Zapraszamy na szkolenie nt. : „Planów pomocy dziecku realizowanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej” Termin szkolenia: 28 – 29 października 2019r. /poniedziałek – wtorek w godz.: 9.00 do 17.00/ w Klimkówce k. Rymanowa Odbiorcy szkolenia: opiekunowie zastępczy niezawodowi, zawodowi, osoby prowadzące RDD Cele szkolenia: – Wzmocnienie praktycznej wiedzy […]