Oferta szkoleń dla ośrodków pomocy społecznej oraz CIS – ów /kadry i podopieczni/

oferta do pobrania: ofertaOPS,CIS SZ.P. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do pracowników pomocy społecznej oraz klientów tych instytucji /rodzin osób zagrożonych marginalizacją, rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej itp./    Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych: pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, […]

Posted by