Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych /w tym praktyki oraz możliwość kwalifikacji psychologiczno – pedagogicznej/

W związku z licznymi informacjami o długim okresie oczekiwania na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych informujemy, że nadal prowadzimy takie szkolenia wg naszego autorskiego programu pn. „Nowy Dom” – szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych […]

Posted by