Nabór na drugie darmowe szkolenie nt. Prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych i  rodzinnych domów dziecka  Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z rodzinnych form pieczy Przedstawienie modelu usamodzielnienia opracowanego w ramach projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie” Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o […]

Posted by

Oferta szkoleń dla ośrodków pomocy społecznej oraz CIS – ów /kadry i podopieczni/

oferta do pobrania: ofertaOPS,CIS SZ.P. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do pracowników pomocy społecznej oraz klientów tych instytucji /rodzin osób zagrożonych marginalizacją, rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej itp./    Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych: pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, […]

Posted by

Szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz […]

Posted by

Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych /w tym praktyki oraz możliwość kwalifikacji psychologiczno – pedagogicznej/

W związku z licznymi informacjami o długim okresie oczekiwania na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych informujemy, że nadal prowadzimy takie szkolenia wg naszego autorskiego programu pn. „Nowy Dom” – szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych […]

Posted by

Aktualna oferta szkoleniowa!zachęcamy do zamawiania szkoleń w tym i przyszły roku ;-)

do pobrania: ofertaszkoleń2017ORPZ Oferta na 2017/2018 rok obejmuje tematy: Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście […]

Posted by