Przyjdź PoMOC do Nowego Domu

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość uzyskania odpłatnie wsparcia i pomocy w ramach naszego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Swoimi działaniami obejmujemy nie tylko rodziny zastępcze, czy adopcyjne. z naszego wsparcia może skorzystać każda osoba w kryzysie. Oferujemy Państwu: – diagnozę neurorozwojową, psychologiczno – pedagogiczna, osobowości, relacji rodzinnych, – pomoc […]

Posted by