Indywidualne Plany Pomocy dziecku i rodzinie – szkolenie zakończone

Stowarzyszenie Nowy Dom, w ramach realizowanego projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie” w dniach 5-6 września br. zorganizowało i przeprowadziło szkolenie  dla opiekunów zastępczych i osób zawodowo zajmujących się  pracą w obszarze wspierania rodziny i dziecka. Tematyka szkolenia: Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci […]

Posted by