Zapraszamy na szkolenie w Klimkówce!!!!

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: Określenie celu Indywidualnego Planu […]

Posted by