Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do […]

Posted by

Tworzymy bazę rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka na Podkarpaciu!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu PoMOC dla rodzin z terenu podkarpacia w ramach, którego będzie możliwość skorzystania z darmowego wsparcia /szkoleń, grup samopomocowych dla dzieci i rodzin, specjalistycznej diagnozy FASD/RAD/neurorozwojowej i terapii,konsultacji specjalistycznych – w tym neurologa dziecięcego, psychologa, pedagoga i usług miejscu zamieszkania/ -tworzymy bazę rodzin zastępczych […]

Posted by

Warsztaty wyjazdowe dla młodzieży w Bieszczadach!

Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego, łączącego w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków. Uczestnikom dodatkowo zaserwujemy wspaniałe atrakcje, m.in.: PIRACKIE SKARBY – Uzbrojeni w wiosła i mapy […]

Posted by

Zapraszamy młodzież z rodzinnych form pieczy na wyjazd w Bieszczady!

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe w Bieszczadach! Stowarzyszenie Warsztaty wyjazdowe w Bieszczady!Nowy Dom w Nagawczynie prowadzi nabór na warsztaty wyjazdowe dla 20 wychowanków rodzinnych form pieczy w wieku od 13 lat. Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego. Wyjazd łączy w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w […]

Posted by