„Dobry start = bezpieczne lądowanie” – rozpoczynamy realizację projektu!

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Dobry start = bezpieczne lądowanie”. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas realizacji: luty – grudzień 2017r. Grupami docelowymi projektu są: młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy […]

Posted by