Rozpoczynamy nabór na szkolenia stacjonarne w Dębicy!

Rozpoczynamy nabór na szkolenie stacjonarne w Dębicy pn. „Więź a rozwój dziecka”– 10 godzin dydaktycznych Podaję dwa alternatywne terminy: 1) termin w dniu 22.04.2017r. /sobota w godzinach 9 – 17/ 2) termin 13.05.2017r. /sobota/ Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w […]

Posted by

Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych

W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie i lub grupowo/ bądź  f formie wyjazdowej /przyjazd trenera  na wskazane miejsce// Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej […]

Posted by

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze /rodzinne domy dziecka/ – stacjonarne i wyjazdowe

W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie bądź grupowo/ – bądź na zlecenie wyjazdowo. Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu […]

Posted by