„Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”. W ramach projektu oferujemy Państwu m.in., możliwość skorzystania z n/w form wsparcia: 1. Poradnictwa – specjalistyczne poradnictwo dla rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzone przez psychologa (Agnieszka Hajdon – środa w godz. 16.30 – […]

Posted by

Aktualna oferta szkoleniowa SND

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2016r. Dla kogo?: Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych już funkcjonujących […]

Posted by

500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Fot. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej […]

Posted by

PoMOC w piątki do Nowego Domu

W każdy piątek w godzinach 12.30 – 16.30 / miejsce: ul. Kościuszki 32 bud. 50/4 (parterowy różowy budynek obok boiska sportowego, jadąc od miasta skręcamy za Urzędem Miasta w Dębicy w prawo, obok kortów tenisowych w lewo i mamy budynek nr 50 po prawej stronie), zapraszamy rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, […]

Posted by

Ruszamy z pomocą

Na prośbę rodzin członkowskich ruszamy z regularną pomocą poradniczą w każdy piątek w godzinach 12.30 – 16.30 / miejsce: ul. Kościuszki 32 bud. 50/4 (parterowy różowy budynek obok boiska sportowego, jadąc od miasta skręcamy za Urzędem Miasta w Dębicy w prawo, obok kortów tenisowych w lewo i mamy budynek nr […]

Posted by

Ferie 2016!

Zaproszenie na zimowisko w Bieszczady przygotowane dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie  przedstawia ofertę warsztatów wyjazdowych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej: Wyjazd planowany jest w okresie 15 – 21 lutego 2016r. /6 noclegów – 7 dni – zaczynamy obiadem w poniedziałek 15.02.2016r. – zbiórka […]

Posted by

Podsumowanie działań w projekcie „NAUKA ŁATWA SZTUKA” w 2015 roku

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie informuje, że w okresie od dnia 01.08.2015r.  do 31.12.2015r. zrealizowaliśmy pierwszy rok działań projektowych pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw […]

Posted by