Dziś nasze święto!!!!

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim opiekunom zastępczym, którzy otworzyli swoje serca, rodziny i domy dla osieroconych dzieci pragnę złożyć serdeczne życzenia w odnajdywaniu sensu tego co robicie  i odnajdywania sensu każdego dnia! Życzę Wam też jak najwięcej zrozumienia, tolerancji i wsparcia od innych w tym co robicie oraz by […]

Posted by

Przyznana dotacja z FIO!!!!

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015. Wartość dotacji wynosi 138.275,00 zł /słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł/!!!!!. Wkład własny naszej organizacji w w/w projekt to 15.200 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu […]

Posted by

Otrzymaliśmy darowiznę w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2014” organizowanej przez Telewizję Polską S.A.

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie z radością informuje o otrzymaniu darowizny w wysokości 15.000 zł na realizację projektu “Polubić siebie”  – wyjazd terapeutyczno – integracyjny dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej posiadających orzeczenie orzeczenie o niepełnosprawności i/lub pozostających w leczeniu psychlogiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym,  złożony w ramach akcji “Reklama […]

Posted by

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2015

Nasze Stowarzyszenie organizuje dla  swoich najbardziej zaangażowanych członków /10 – 15 rodzin/ wyjazd z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego nad Solinę w dniach 13 – 14 czerwca br. /sobota – niedziela/. W ramach pozyskanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Dębicy w wysokości 2500 zł, zostanie dofinansowany pobyt dla […]

Posted by