„Start w dorosłość” – szkolenie zakończone

W dniu 7 listopada odbyła się ostatnia część szkolenia warsztatowego pn. „Start w dorosłość”, w których udział wzięli wychowankowie rodzin zastępczych przygotowujący się, bądź będący w procesie usamodzielniania się.

Tematyka tych zajęć oscylowała wokół kwestii poruszania się młodych ludzi na trudnym obecnie rynku pracy.  Uczestnicy mogli poćwiczyć rozmowę kwalifikacyjną, autoprezentację, uzyskać informację poprzez ćwiczenia w grupie nt. własnych ograniczeń i zasobów w tym zakresie.

Wszystkim uczestnikom za udział, zaangażowanie, podzielenie się własnymi doświadczeniami i wytrwałość serdecznie dziękujemy!

DzięSAMSUNG CAMERA PICTURES DSC_2822 DSC_2908kujemy także prowadzącej – Pani Katarzynie Buszek.

Szkolenie realizowane  jest w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia młodych w dniu 14 listopada br. w ramach którego zaplanowane jest też wyjście do Kina Kosmos w Dębicy!