SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURESW dniach 23 – 24 października 2015r.  odbyły się dwa dni szkolenia warsztatowego pn. „Start w dorosłość”, w których udział wzięli wychowankowie rodzin zastępczych przygotowujący się, bądź będący w procesie usamodzielniania się.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu edukacji prawnej i praktycznej procesu usamodzielnienia, dotyczącej m.in. zasad usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych oraz możliwości uzyskania wsparcia i pomocy, tematyki poruszania się na rynku pracy i oceny własnych zasobów w tym zakresie.

Wszystkim uczestnikom za udział, zaangażowanie, podzielenie się własnymi doświadczeniami i wytrwałość serdecznie dziękujemy i zapraszamy na ostatni dzień szkolenia, który odbędzie się w dn. 7 listopada 2015r.

Szkolenie realizowane  jest w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.