Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie od 13 sierpnia br. rusza z realizacją projektu „Moje kompetencje – mój atut” – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Programem objętych zostanie 30 wychowanków rodzin zastępczych /w tym minimum 10 kobiet/ w wieku 7 – 16 lat. Program zrealizowany zostanie poprzez organizację i sfinansowanie indywidualnych korepetycji z matematyki i języka angielskiego dla wychowanków uczestniczących w projekcie, prowadzonych przez zatrudnionych korepetytorów w miejscu zamieszkania uczestników, zakup pomocy dydaktycznych i biletów do kina oraz integrację tych dzieci w ramach zorganizowanego wyjazdu do Aqaparku w Krakowie.
Ideą projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z rodzin zastępczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako klucz do ich jutra zarówno w sensie naukowym jak i społecznym. Celem projektu, oprócz poradnictwa pedagogicznego i pomocy w nauce przez zatrudnionych korepetytorów, będzie również nawiązanie więzi z dzieckiem. Pozwoli to na wejście w jego świat – ten obecny i ten z przeszłości, tak by móc jak najlepiej zrozumieć, a następnie dzięki uzyskanej wiedzy, przygotować je do samodzielnego wejścia w jutro. Poznając codzienność dziecka w miejscu, w którym się wychowuje, odkrywając przy tym przykre doświadczenia z przeszłości – wspomagamy jednocześnie tych, którzy jako pierwsi dali mu szansę na lepsze jutro – opiekunom zastępczym. Tym samym projekt jest działaniem na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 oraz osób powyżej 50 roku życia /opiekunów zastępczych/.

W razie pytań – kontakt z koordynatorem projektu: Magdaleną Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl