• Dobrych Świąt!

  Data: 2017.12.20 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  oraz zbliżającego się Nowego Roku
  pragniemy serdecznie podziękować
  za dotychczasową współpracę
  oraz złożyć Naszym Klientom,
  Przyjaciołom i Sympatykom
  moc gorących życzeń, zdrowia,
  szczęścia i wszelkiej pomyślności

  Zarząd Stowarzyszenia Nowy Dom

 • Podziękowań MOC!!!!

  Data: 2017.12.20 | Kategoria: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND | Odpowiedzi: 0

  Cóż to był za wieczór! Pełen szczęścia, roześmianych buź i radosnych oczu!!! W tym roku dzięki Wam drodzy Mikołajowie aż 112 dzieci spełniło swoje marzenia! Z uwagi na odległości dzielące nas od niektórych wychowanków na naszym sobotnim spotkaniu swoje prezenty odebrało 58 dzieci! Do kolejnych 54 dzieci z innych części naszego województwa wymarzone prezenty już nadjeżdżają! Niektóre ze stworzonych przez Was paczek były tak duże że swoją wielkością nawet kilkakrotnie przerastały naszych maluchów!! Ale ile było dzięki temu pisków i okrzyków radości! Szczęścia było co nie miara, nawet do późnych godzin nocnych dzieciaki zachwycały się i bawiły otrzymanymi prezentami! Wszystkim Mikołajom bardzo, bardzo dziękujemy!! Z całą pewnością nikt nie był rozczarowany!
  Serdecznie dziękujemy również Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Machowej- Krystynie Niemiec za obecność i udostępnienie sali, Nauczycielom z tej szkoły, którzy zaangażowali się w przygotowanie dla nas imprezy, a także uczniom szkoły, za przygotowanie
  i przeprowadzenie dla dzieci gier, zabaw, atrakcji i wspaniałego występu!! Bawiliśmy się świetnie!! Serdecznie dziękujemy!!! Jesteście wspaniali!
  Swoją obecnością zachwycili nas również pan z-ca burmistrza miasta Pilzna- Krzysztof Krawiec oraz pan sołtys- Jan Strzała! Serdecznie dziękujemy za obecność!
  W imieniu obdarowanych, ich opiekunów oraz Zarządu naszego Stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich naszych darczyńców:
  1. Dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół:
  • Zespół Szkół w Latoszynie:
  • Niepubliczne przedszkole „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie
  • Niepubliczne przedszkole „Akademia Maluszka” w Nagawczynie
  • Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Pustyni
  • Zespół Szkół w Zawadzie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gumniskach
  • Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
  • Zespół Szkół w Brzeźnicy
  • Zespół Szkół w Podgrodziu
  • Zespół Szkół w Pustkowie Osiedlu
  Dzięki wam, aż 41 dzieci spełniło swoje marzenia!!!!
  Serdeczne podziękowania ślemy również dla Pani Agaty Wiater za rozpropagowanie naszej akcji i koordynację w aż tylu szkołach i wśród indywidualnych osób! Jednocześnie gratulujemy tytułu „Wolontariusza Roku 2017 powiatu dębickiego”!!!! W pełni zasłużony tytuł!!
  2. Już po raz czwarty Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie II LO w Dębicy przyłączył się do naszej akcji „Zostań Mikołajem” dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. Dzięki Wam aż 5 dzieci otrzymało wymarzone prezenty! Serdeczne podziękowania ślemy na ręce Pani Katarzyny Buszek za zaangażowanie i koordynowanie akcją!
  3. Dziękujemy również Dyrekcji, nauczycielom i uczniom ZS w Machowej, którzy obdarowali prezentami naszych podopiecznych!
  4. Dziękujemy również 56Drużynie Harcerskiej przy SP w Dobrkowie, którzy przyłączyli się do naszej akcji!!
  5. W imieniu obdarowanych, ich opiekunów oraz Zarządu Stowarzyszenia Nowy Dom składamy serdeczne podziękowania dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy, uczniów klasy V b, ich rodziców oraz wychowawczyni- pani Joannie Sosin, którzy także wzięli udział w akcji propagowanej przez Nasze Stowarzyszenie
  6. Podziękowania ślemy również na ręce pani Małgorzaty Burdzy oraz uczniów ZSZ im. I. Kwiatkowskiego.
  7. A także serdeczne podziękowania dla licznych darczyńców indywidualnych:
  • Łukasz Agata Morek
  • Michał Furmański
  • Anna Bizoń
  • Dorota Rączka – Laska
  • Weronika Wróbel
  • Anna Steliga
  • Barbara Kowalczyk
  • Dorota Pietrewicz
  • Marta Pietrewicz
  • Dagmara Depa- Surowiec
  • Sylwia Kwinta
  • Małgorzata Orzech
  • Danuta Wójcik
  • Agnieszka Szerszeń
  • Aleksandra Filc
  • Anna Magierska- Kisiel
  • Aleksandra Kułak
  • Justyna Widłak Kargul
  • Marta Pawełko
  • Monika Feherpataky
  • Joanna Ciepły
  * Ewa Bednarczyk
  • Sylwester Gacek

  8. W tym roku również naszą akcję wsparł portal www.domydziecka.org ! Również serdecznie dziękujemy!
  Życzymy Wam aby radość, którą sprawiliście naszym dzieciom wracała do Was przez cały nadchodzący rok – najpiękniejszych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia!!

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

 • Zapisy do projektu PoMOC dla rodzin trwają!

  Data: 2017.12.08 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND, Projekty, wydarzenia | Odpowiedzi: 0

  Bezpłatna „PoMOC dla rodzin” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do projektu realizowanego od grudnia 2017 do marca 2020 roku zapraszamy osoby z terenu województwa Podkarpackiego:

  • pełniące funkcję opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych (w tym zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne) oraz rodzinne domy dziecka,
  • rodziny zastępcze spokrewnione,
  • wychowanków przebywających w rodzinnych formach pieczy,
  • dzieci biologiczne opiekunów.

  Przystąp do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i  bezpłatnie skorzystaj z:

  1. poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej /opiekunów zastępczych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/,
  2. specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego, diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstępne diagnozy innych występujących
   u dziecka trudności,
  3. usług specjalistycznych dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej prowadzone w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/.
  1. zajęć rozwojowo-terapeutycznych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów, z podziałem na dwie grupy wiekowe 3 – 7 lat i 7 – 14 lat.
  2. zajęć socjoterapeutycznych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów w wieku 12-18 lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.
  1. grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych,
  2. szkoleń specjalistycznych dla opiekunów zastępczych.

   

  Poradnictwo będzie  prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego takich jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów itp.

  Poradnictwo będzie prowadzone w Rzeszowie i Zawierzbiu k. Dębicy.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: tel. 509 181 369 lub 662 140 706 email: stowarzyszenienowydom@interia.pl

  pobierz formularz rekrutacyjny: stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny

   

 • Nabór do projektu PoMOC dla rodzin!

  Data: 2017.11.27 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND, Projekty, wydarzenia | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin”.

  Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  Czas realizacji: grudzień 2017 – marzec 2020. Grupami docelowymi projektu są rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka z ternu woj. Podkarpackiego.

  Opis szczegółowych działań, z których możecie Państwo nieodpłatnie korzystać:

  1. Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej/opiekunów zastępcz-ych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przeby-wających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów
   w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów,  poradnictwo logopedyczne, itp. /poradnictwo będzie prowadzone w Rzeszowie i Zawierzbiu k. Dębicy – lokal stowarzyszenia/,
  2. Specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości, diagnoza zaburzeń mowy (logopedyczna)  oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności,
  3. Usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone
   w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych
    i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.
   u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami będą odbywać się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD,
  4. Zajęcia rozwojowoterapeutyczne dla wychowankówrodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów

  Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe (3 – 7) i 7 – 14 raz w m-cu po 4 godziny,

  1. Zajęcia socjoterapeutyczne
   dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów
   w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.,
  2. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych.
  3. Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń będą udzielane na bieżąco w trakcie trwania projektu.

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl i lub pobranie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie/dostarczenie go na adres naszej siedziby: Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdziesz tutaj: stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny

 • Nabór do projektu PoMOC dla rodzin

  Data: 2017.11.27 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND, Projekty, wydarzenia | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin”.

  Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  Czas realizacji: grudzień 2017 – marzec 2020. Grupami docelowymi projektu są rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka z ternu woj. Podkarpackiego.

  Opis szczegółowych działań, z których możecie Państwo nieodpłatnie korzystać:

  1. Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej/opiekunów zastępcz-ych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przeby-wających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów
   w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów,  poradnictwo logopedyczne, itp. /poradnictwo będzie prowadzone w Rzeszowie i Zawierzbiu k. Dębicy – lokal stowarzyszenia/,
  2. Specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości, diagnoza zaburzeń mowy (logopedyczna)  oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności,
  3. Usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone
   w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych
   i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.
   u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami będą odbywać się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD,
  4. Zajęcia rozwojowoterapeutyczne dla wychowankówrodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów

  Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe (3 – 7) i 7 – 14 raz w m-cu po 4 godziny,

  1. Zajęcia socjoterapeutyczne
   dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów
   w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.,
  2. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych.
  3. Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń będą udzielane na bieżąco w trakcie trwania projektu.

   

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl i lub pobranie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie/dostarczenie go na adres naszej siedziby: Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdziesz tutaj: stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny

   

  Nasza kadra:

  • Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, V rok psychologii klinicznej i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy dla 4 dzieci, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 18 lat stażu pracy w tej tematyce), kurator  sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA, przygotowanie  i praktyka  diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP w Warszawie.
  • Agnieszka Hajdon – W-ce Prezes SND, psycholog, oligofrenopedagog; studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Dziecka, kilkuletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, stowarzyszenie), przygotowanie i praktyka do diagnozy FASD/RAD,  ukończone Studium Reintegracji Społecznej TPP w W-wie,
  • Dominika Boczkowska – pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, współpraca ze SND, OIK), szkolenie z zakresu Terapii Rodzin, TSR, Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP Wa-wa,
  • Piotr Koczaj – psycholog, albertyn, TSR, 10 lat pracy z osobami bezdomnymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, trener szkoleń,
  • Bogdan Czernia – pedagog, psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (MOPR, Stowarzyszenie), pracuje jako psychoterapeuta  w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, prowadzi psychoterapię indywidualną grupową dla dzieci i młodzieży, jest koterapeuta terapii małżeńskiej i rodzinnej, przygotowanie do diagnostyki FASD,
  • Katarzyna Kwaśny – psycholog, psychoterapeuta, coach ICI, pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy
  • Sławomir Kroczka – dr habilitowany nauk medycznych, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej, Kierownik Pracowni Neurofizjologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Obecnie Zastępca Ordynatora Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.

   

  Dodatkowo logopeda/neurologopeda i konsultacje z psychiatrą dziecięcym

   

   

   

 • Zostań Mikołajem!

  Data: 2017.11.26 | Kategoria: Aktualności, wydarzenia, Z życia wychowanków | Odpowiedzi: 0

  Choć za oknem jesienna aura nasze dzieci już piszą listy do Mikołaja spisując swoje marzenia i oczekując na ich spełnienie….w związku z tym jak co roku chcemy zaprosić Państwa do naszej Akcji Zostań Mikołajem!
  polegającym na wcieleniu się w rolę św. Mikołaja dla jednego konkretnego dziecka z rodziny zastępczej
  lub rodzinnego domu dziecka.

  Nasze stowarzyszenie Nowy Dom działa od 2008 roku i zrzesza 25 rodzin, w których jest łącznie ok. 100 dzieci. Wszyscy mieszkamy na terenie woj. Podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, leski, krośnieński i strzyżowski).
  Misją naszego stowarzyszenia jest „…aby dzieci maiły dom…”, dlatego wspieramy rodziny zastępcze w ich codziennym funkcjonowaniu, przygotowujemy także kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  i propagujemy idę rodzicielstwa zastępczego.
  Istnienie Nowego Domu oraz wszelkie nasze działania są odpowiedzią na wielką potrzebę niesienie wsparcia i pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być w swoich rodzinach. Bardzo nam zależy, aby problemy tych dzieci stały się problemami społeczeństwa, żeby silni część swoich zasobów, możliwości poświęcili na rzecz tych słabszych, często niechcianych i spychanych na margines.
  Projekty ZOSTAŃ MIKOŁAJEM jest zaproszeniem dla każdego, kto chciałby wykonać taki pierwszy krok.
  Jak działa program:

  1. Zainteresowany zgłasza chęć zostania Mikołajem najpóźniej do 6 grudnia 2017r. wysyłając e-mail na adres: stowarzyszenienowydom@interia.pl (podają numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej lub tradycyjnej).
  1. Ochotnik (Mikołaj) otrzymuje list do św. Mikołaja napisany przez dziecko.
  2. Mikołaj czyta list i przygotowuje prezent zgodny z prośbą w nim zawartą (maksymalna wartość prezentu do 150 zł)
  3. Mikołaj dostarcza prezent do Wskazanego przez nas punktu odbioru (ul. Kawęczyńska 82a, 39-200 Dębica) najpóźniej do 10 grudnia 2017r
  4. Przekazujemy dziecku prezent w imieniu Mikołaja na spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie 16 grudnia 2017r.

  Zapraszamy, Zostań Mikołajem!

  zostan mikolajem! 6 grudnia (1)

  Kontakt: Agnieszka Hajdon, Tel. , 662 140 706, aagaz@o2.pl

 • Nabór na drugie darmowe szkolenie nt. Prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia

  Data: 2017.10.31 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych i  rodzinnych domów dziecka 

  Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z rodzinnych form pieczy
  2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia opracowanego w ramach projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”
  3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej i Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
  4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami
  5. Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia
  6. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka • Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

  Osoba prowadząca: pedagog, rodzic zastępczy zawodowy, kurator społeczny rodzinny, 18 lat stażu pracy z rodzinami zastępczymi i usamodzielnianymi wychowankami (w tym PCPR – y, OIK, Stowarzyszenie Nowy Dom).

  Termin: 16 listopada  2017r. /czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.30/ – łączny wymiar szkolenia – 8 godzin dydaktycznych

   osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczny kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 • Oferta szkoleń dla ośrodków pomocy społecznej oraz CIS – ów /kadry i podopieczni/

  Data: 2017.10.17 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  oferta do pobrania: ofertaOPS,CIS

  SZ.P.

  Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do pracowników pomocy społecznej oraz klientów tych instytucji /rodzin osób zagrożonych marginalizacją, rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej itp./ 

   

  Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych: pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej, opiekunów zastępczych, rodzinnych domów dziecka i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FASD/RAD.

  Sposób prowadzenia trenerzy:

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki, pracą z osobami
  w dużym kryzysie /pedagodzy, psycholodzy/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

  SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

  INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

  Oferta na 2017/2018 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia samych opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, którymi się opiekują i wynikają z dokonanej diagnozy potrzeb w tym zakresie:

  1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

  Tematyka szkolenia:

  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

  Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 15 osób

  2. Kryzysy rozwojowe i tworzenie Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną – 12 godzin dydaktycznych

  Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

  Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie rodziny.
  2. Wizja rozwoju w IPPwzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
  3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
  4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.
  5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP kluczem skuteczności IPP jest współpraca.
  6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.

   Cena: 2500 zł

  3. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

  Ramowy program szkolenia*:

  1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka.

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

  4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

  5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

  6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi.

  7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami.

  8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

  Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

  Inne przykładowe tematy dla różnych grup zawodowych:

  • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

  • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD/RAD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

  • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

  • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

  • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

  • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

  • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

   Przykładowy program dla specjalistów:

  • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

   • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

   • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

    • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

    • FAS,

    • ADHD,

    • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

    • PTSD,

    • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

    • dziecko lękowo-depresyjne itp.

  • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

  • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

   • przywiązanie zdezorganizowane,

   • wpływ na regulację emocjonalną.

  • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

   • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

   • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

   • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

  • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

   • zaburzenie selektywności przywiązania,

   • zespół lęku separacyjnego.

  • RAD a zdolność do metalizowania.

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

  • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

  • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

   • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

  • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

   • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

   • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

  • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

   • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

   • skuteczne metody terapeutyczne.

  • Zagadnienia prawne i etyczne:

   • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

   • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

   • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  • Praca własna – superwizja grupowa.

  Koszt: 2500 zł /od grupy szkoleniowej/

  Szkolenie „Na miarę potrzeb”

  Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

  Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

  Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

  Forma i miejsce szkoleń:

  • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

  • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,

  • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,

  • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

  Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

  Z wyrazami szacunku:

  Magdalena Koczaj – Kizior

  Prezes Stowarzyszenia

 • Szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo – wychowawczych

  Data: 2017.10.14 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

  Tematyka szkolenia:

  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

  Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 15 osób

  2. Kryzysy rozwojowe i tworzenie Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną – 12 godzin dydaktycznych

  Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

  Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie dziecka.
  2. Wizja rozwoju w IPPwzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
  3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
  4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.
  5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP kluczem skuteczności IPP jest współpraca.
  6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.

   Cena: 2500 zł

  3. Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z instytucjonalnych form pieczy


  Szkolenie adresowane jest do wychowawców i innych specjalistów pracujących w placówkach nad przygotowaniem do usamodzielnienia wychowanków

  Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z instytucjonalnych form pieczy

  2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Start w dorosłość opracowanego przez Stowarzyszenie

  3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

  4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami

  5.Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia

  6. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika placówki rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

  Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka • Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

  Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 2200 zł

  4. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

  Ramowy program szkolenia*:

  1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka.

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

  4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

  5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

  6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi.

  7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami.

  8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

  Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

  5. WYCHOWANIE W PLACÓWCE
  – Warsztat umiejętności wychowawczych dla wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych
  – 12 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 6 – 15 osób pełniących funkcję wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów itp. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.

  • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.

  • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.

  • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.

  • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.

  • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.

  • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.

  • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.

  • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.

  • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

  Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2500 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

  6. „Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 12 godzin

  Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

  • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte

  • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.

  • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

  Cena 2500 brutto /od grupy liczącej do 15 osób/

  inne przykładowe tematy dla różnych grup zawodowych:

  • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

  • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD/RAD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

  • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

  • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

  • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

  • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

  • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

   Przykładowy program dla specjalistów:

  • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

   • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

   • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

    • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

    • FAS,

    • ADHD,

    • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

    • PTSD,

    • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

    • dziecko lękowo-depresyjne itp.

  • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

  • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

   • przywiązanie zdezorganizowane,

   • wpływ na regulację emocjonalną.

  • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

   • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

   • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

   • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

  • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

   • zaburzenie selektywności przywiązania,

   • zespół lęku separacyjnego.

  • RAD a zdolność do metalizowania.

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

  • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

  • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

   • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

  • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

   • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

   • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

  • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

   • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

   • skuteczne metody terapeutyczne.

  • Zagadnienia prawne i etyczne:

   • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

   • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

   • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  • Praca własna – superwizja grupowa.

  Koszt: 2500 zł /od grupy szkoleniowej/

  Szkolenie „Na miarę potrzeb”

  Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

  Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

  Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

  Forma i miejsce szkoleń:

  • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

  • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,

  • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,

  • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

  Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

   

  pełna oferta do pobrania tutaj: ofertaszkolenpow

 • Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych /w tym praktyki oraz możliwość kwalifikacji psychologiczno – pedagogicznej/

  Data: 2017.10.10 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  W związku z licznymi informacjami o długim okresie oczekiwania na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych
  informujemy, że nadal prowadzimy takie szkolenia wg naszego autorskiego programu pn. „Nowy Dom” – szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

  Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
  1. Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
  2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
  3. Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
  4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
  5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
  6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin

  Cena szkolenia w zależności od sytuacji do uzgodnienia na priv.

  Dodatkowo istnieje możliwość wydania opinii psychologicznej potwierdzającej posiadanie przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Nasza oferta

Kategorie wpisów

Mapa strony

Organizacje wspierające RZ

Przydatne linki

strony o RZ

Archiwum

Tagi