• Nabór na szkolenie wyjazdowe dla opiekunów zastępczych

  Data: 2017.03.24 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Zapraszamy na

  szkolenie dla opiekunów zastępczych z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, pomocnych w wychowaniu opiece i przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków

  Tematyka szkolenia:

  1. Rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności interpersonalnych przy pomocy: Modelu Wewnętrznego Zespołu, osiągnięcie wewnętrznej spójności, jako podstawa dobrej komunikacji.

  1. Praca nad własnymi zasobami i ograniczeniami, przez dostrzeganie, nazywanie i rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów.
  2. Poznanie narzędzi analizy komunikacji: kwadrat wypowiedzi, kontekst systemowy.
  3. Omówienie stylów zachowań z uwzględnieniem obrazu zewnętrznego, tła psychicznego, kontekstu systemowego, oraz zakreśleniem kierunków rozwoju.

  Osoba prowadząca: psycholog, albertyn.

  Termin: 6 – 7 maja 2017r. /sobota od godz. 9.30 do niedziela do godz. 16 ej/

  Miejsce: Hotel Nowy Dwór Wellness & Spa w Świlczy koło Rzeszowa http://www.hotelnowydwor.pl/to trzygwiazdkowa, ekskluzywna placówka. Hotel ulokowany jest w Świlczy pod Rzeszowem, przy trasie międzynarodowej E40 (w pobliżu drogi ekspresowej S19 i autostrady A4).

  Koszt: 50 zł od osoby

  Cena nie zawiera kosztów dojazdu

  Pozostałe koszty pobytu: ( nocleg w komfortowych 2 – osobowych pokojach), wyżywienie (sobota dwudaniowy obiad, ciepła kolacja, niedziela śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego, dwudaniowy obiad), bezpłatne miejsce parkingowe, nielimitowane korzystanie ze strefy Wellness (basen, kompleks saun, grota solna, śnieżna, sala fitness oraz jacuzzi), koszty szkolenia – zostaną dofinansowane z dotacji MPRiPS w ramach dotacji z FIO otrzymanej na realizację projektu „Dory start = Bezpieczne lądowanie” oraz środków własnych Stowarzyszenia.

  Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają rodziny zastępcze zawodowe /tylko z trenu woj. podkarpackiego/!

  Serdecznie zapraszamy!

  Zapisy i dodatkowe informacje:

  Tel: 509 181 369

  e-mail: magdakoczaj@interia.pl

 • Więź a rozwój dziecka – nabór na szkolenie stacjonarne

  Data: 2017.03.15 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Rozpoczynamy nabór na szkolenie stacjonarne w Dębicy pn.


  „Więź a rozwój dziecka”– 10 godzin dydaktycznych


  Podaję dwa alternatywne terminy:
  1) termin w dniu 22.04.2017r. /sobota w godzinach 9 – 17/
  2) termin 13.05.2017r. /sobota/

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Zachęcamy do uczestnictwa głównie rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Tematyka szkolenia:
  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

  Dla kogo?:

  Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, itp.)

  Sposób prowadzenia trenerzy:

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą  z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

  SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

  INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

  Prowadzący: rodzic zastępczy zawodowy aktualnie dla 4 dzieci, pedagog, w trakcie studiów psychologicznych /IV rok/, interwent kryzysowy, kurator rodzinny społeczny, ukończone Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych w TPP w Warszawie, 13 lat stażu pracy z rodzinami zastępczymi w PCPR w Dębicy, aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu Nowy Dom i powołanym w jego ramach Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodzin; autor wielu programów, projektów, szkoleń dla rodzin zastępczych.

  Cena ok 300 zł/ brutto od osoby /w  cenie kawa, herbata, napoje zimne, ciastka i obiad oraz  zaświadczenia i materiały szkoleniowe dla uczestników/.
  Zgłoszenia tel. 509 181 369 lub mailowo: magdakoczaj@interia.pl

 • Nabór modzieży do projektu „Dobry start = bezpieczne lądowanie”

  Data: 2017.03.05 | Kategoria: Aktualności, Projekty, wydarzenia, Z życia wychowanków | Odpowiedzi: 0

  Szanowni opiekunowie zastępczy oraz wychowankowie z tych form pieczy!

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie prowadzi nabór młodzieży w wieku od 13 do 25 lat – do objęcia wsparciem mentora usamodzielnienia.

  Czym jest mentoring? MENTORING: polega na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek przez osobę, która posiada doświadczenie, umiejętności, praktyczną wiedzę przydatne do osobistego
  i zawodowego rozwoju innego człowieka. Polega także na inspirowaniu, dostarczaniu powodów do działania. Dla efektywności mentoringu kluczowe znaczenia ma wzajemny szacunek, poznanie się zaangażowanie mentora i mentorowanego. A więc menor będzie miał za zadanie pomagać, wspierać, ale nie przejmować odpowiedzialności za wychowanka, być łącznikiem wychowanka z innymi osobami (opiekunami zastępczymi, rodziną biologiczną, urzędami), a także arbitrem w sporach
  i konfliktach wychowanka z otoczeniem, a przede wszystkim pomóc w przygotowaniu do dorosłego życia poprzez opracowanie programu usamodzielnienia wychowanka, a także portfolia zasobów. Każdy uczestnik otrzyma ciekawe narzędzia do pracy nad własnym rozwojem osobistych
  i wskazówki do pracy nad efektywnym usamodzielnianiem się. Opieka mentora będzie trwała od marca do grudnia br.

  UWAGA: liczba miejsc ograniczona – do 20 wychowanków z Podkarpacia.

  Osoby, które wyrażą chęć objęcia opieką mentora mają pierwszeństwo udziału w letnich warsztatach wyjazdowych!

  Warsztaty wyjazdowe – w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego. Wyjazd łączy w sobie wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków.

  Miejsce: Berezka (Bieszczady)

  Termin: 7-13 sierpnia 2017 r.

  Koszt: 200 zł (koszt obejmuje noclegi, wyżywienie, atrakcje, 30 godz. warsztatów, nie obejmuje kosztów dojazdu) – pozostałe koszty wyjazdu są sfinansowane z projektu.

  UWAGA: liczba miejsc ograniczona – tylko 20 osób z Podkarpacia.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dnia 15.03.2017r. mail: magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369.

 • Już dziś zaplanuj wakacje z Nowym Domem!

  Data: 2017.03.05 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Zaproszenie na
  obóz letni dla dzieci młodzieży w Bieszczadach

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie przedstawia ofertę w wyjazdu wakacyjnego:

  Termin:Wyjazd planowany jest w okresie 01 – 07 lipca 2017r. /6 noclegów – 7 dni – zaczynamy obiadem w sobotę 01.07.br. – zbiórka od godz. 12.00 do 13.00, a kończymy śniadaniem w piątek o godz. 9 – dzieci należy odebrać z ośrodka do godz. 12.00/. Obóz organizowany jest dla 15 dzieci w wieku 7 – 15 lat.

  Miejscem wyjazdu jest Solina – Ośrodek Zagroda Lipowiec w Berezce (http://www.zagrodalipowiec.pl/). Cały Ośrodek jest do dyspozycji wyłącznie naszej grupy.

  Cena: 750 zł

  UWAGA: cena nie zawiera kosztów dojazdu /dla osób z Dębicy i okolic istnieje jednak możliwość zapewnienia transporu/.

  W programie obozu:
  PIRACKIE SKARBY – Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy w Fiord Nelsona niczym piraci poszukiwacze zaginionego skarbu, ukrytego pośród skalistych brzegów Jeziora Solińskiego. Gdy już odnajdziemy wszystkie skarby i dotrzemy do portu macierzystego czekać tam na nas będzie dzielenie łupów.

  TECHNIKI LINOWE zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych, które poznamy pod czujnym okiem instruktora. Sprawność będziemy szlifować na wysokości zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z budynku oraz wejście na przyrządach tzw. „małpach”.

  BIESZCZADY CHALLENGE – gra terenowa w tajemniczej dolinie opuszczonej łemkowskiej wsi. Nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`m. Zbudujemy przeprawy przez górskie potoki. Każdy otrzyma mapę terenu z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym nie zgubi się na tych nieuczęszczanych szlakach.

  REJS JACHTAMI – komfortowe jachty zabiorą Was na pełen wrażeń rejs po jeziorze, posłuchacie smętnych opowieści lokalnych żeglarzy oraz odkryjecie piękno Soliny.

  SEGWAY – przejażdżki sprawnościowe segwayem po torze przeszkód, segway to dwukołowy pojazd żyroskopowy sterowany ruchami ciała

  AQUAZORBA – spacer sucha stopa po powierzchni jeziora w wielkiej kuli

  DYSKOTEKA PIANIE – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami wielka ilością piany Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.

  OGNISKO Z WIECZOREM LEGEND – wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy ognisku, które palić będziemy w dymnej chacie, snując smętne opowieści i legendy bieszczadzkie.

  oraz leniuchowanie i plażowanie nad zalewem Solińskim 😉

   

   

   

  Nie czekaj! Już dziś dokonaj rezerwacji! Kontakt: /email: magdakoczaj@interia.pl lub telefonicznie 509 181 369/.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20160708_101831SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

 • „Dobry start = bezpieczne lądowanie” – rozpoczynamy realizację projektu!

  Data: 2017.03.02 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Dobry start = bezpieczne lądowanie”.

  Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas realizacji: luty – grudzień 2017r.

  Grupami docelowymi projektu są: młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czy też już usamodzielniona w wieku od 13 do 25 lat, opiekunowie zastępczy oraz osoby, które na co dzień zawodowo zajmują się wspieraniem rodzinnych form pieczy, z terenu woj. podkarpackiego.

  Opis szczegółowych działań:

  Nazwa działania

  Opis działania

  1. Opracowanie autorskiego programu „Start w dorosłość”

  Opracowanie autorskiego programu „Start w dorosłość” – autorski program ścieżek wsparcia wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie ich usamodzielniania, przygotowany na bazie konsultacji z samymi wychowankami, opiekunami i specjalistami. Termin realizacji luty – kwiecień 2017r.

  2. Mentor usamodzielniania

  Program mentor usamodzielnienia – objęcie uczestników indywidualną opieką mentora usamodzielnienia, „życiowego przewodnika”, który będzie miał za zadanie pomagać, wspierać, ale nie przejmować odpowiedzialności za wychowanka, być łącznikiem wychowanka z innymi osobami (opiekunami zastępczymi, rodziną biologiczną, urzędami), a także arbitrem w sporach i konfliktach wychowanka z otoczeniem, a przede wszystkim pomóc w tworzeniu programu usamodzielnienia wychowanka . Termin realizacji marzec – grudzień 2017r.

  3. Szkolenie wyjazdowe dla opiekunów zastępczych

  Szkolenie dla opiekunów zastępczych z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, pomocnych w wychowaniu opiece i przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków. Termin realizacji kwiecień – czerwiec 2017r.

  4. Warsztaty wyjazdowe dla usamodzielnianych

  Warsztaty wyjazdowe dla 20 wychowanków w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego: nastawione na warsztat samopoznania, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków, bazując na procesach grupowych. Termin realizacji 07 – 15 sierpnia 2017r. /Polańczyk/.

  5. Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się pieczą zastępczą

  Szkolenie przeznaczone będzie dla opiekunów zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, asystentów rodzinnych. Będzie obejmowało m.in. tematyke z zakresu roli koordynatora w rodzinie, wspólnego partnerskiego budowania skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy oraz programów usamodzielniania, zwiększenia udziału opiekunów zastępczych w tworzeniu profesjonalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Termin realizacji lipiec – wrzesień 2017r.

  6. Szkolenia stacjonarne z zakresu usamodzielnienia wychowanków dla opiekunów zastępczych

  Szkolenia z zakresu prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia wg modelu opracowanego w ramach projektu dla opiekunów zastępczych z województwa podkarpackiego /2 szkolenia w dwóch terminach, w dwóch różnych miejscach – Rzeszów i Dębica oba po 8 godz./ – październik – listopad 2017r.

  Rekrutacja do poszczególnych ścieżek i działań projektu – będzie prowadzona etapowo, jednak wszystkich zainteresowanych prosimy już dziś o niezwłoczny kontakt: 509 181 369 mail: stowarzyszenienowydom@interia.pl

 • Rozpoczynamy nabór na szkolenia stacjonarne w Dębicy!

  Data: 2017.02.24 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Rozpoczynamy nabór na szkolenie stacjonarne w Dębicy pn.
  „Więź a rozwój dziecka”– 10 godzin dydaktycznych
  Podaję dwa alternatywne terminy:
  1) termin w dniu 22.04.2017r. /sobota w godzinach 9 – 17/
  2) termin 13.05.2017r. /sobota/

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Zachęcamy do uczestnictwa głównie rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Tematyka szkolenia:
  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

  Cena uzależniona będzie od liczby osób /od 300 – do 450 zł/ brutto od osoby: – 2 dni szkolenia /lub jeden intensywny dzień szkoleniowy/
  Zgłoszenia tel. 509 181 369 lub mailowo: magdakoczaj@interia.pl

 • Szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych

  Data: 2017.02.20 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie i lub grupowo/ bądź  f formie wyjazdowej /przyjazd trenera  na wskazane miejsce//
  Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ
  Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
  Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
  Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
  Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
  Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
  Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
  Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

   

  Sposób prowadzenia trenerzy:

   

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą  z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy  z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:
  SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).
  INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.
  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

   

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 • Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze /rodzinne domy dziecka/ – stacjonarne i wyjazdowe

  Data: 2017.02.17 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie bądź grupowo/ – bądź na zlecenie wyjazdowo.
  Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ
  Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
  Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
  Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
  Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
  Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
  Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
  Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

  Terminy umawiane są „od ręki” – najbliższe rezerwacje marzec 2017

  Największą wartością naszego szkolenia jest fakt, że przygotowane i prowadzone jest przez specjalistów – praktyków- osoby, które same są czynnymi rodzinami zastępczymi zawodowymi!
  Zainteresowanych prosimy o kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 • Aktualna oferta szkoleniowa

  Data: 2017.01.31 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową /i nie tylko/ na 2017r.

  Kim jesteśmy?

  Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

  Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki.
  Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ok. 250 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

   W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 25 / w tym 11 rodzin zastępczych zawodowych/ przebywał łącznie 105 dzieci w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 % tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne.

  Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.

  W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny /ulotki o oferowanej w ramach ośrodka pomocy – w załączeniu/.

   Dla kogo?:

  Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, itp.)

  Sposób prowadzenia trenerzy:

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą
  z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy
  z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

  SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

  INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

   Oferta na 2017 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, którymi się opiekują:

   1. Więź a rozwój dziecka – 12 godzin dydaktycznych

   Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

   Tematyka szkolenia:

  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

    Cena 2800 zł brutto od grupy szkoleniowej obejmuje: – 2 dni szkolenia /lub jeden intensywny dzień szkoleniowy/

  2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

  Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

  • Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych

  • Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin

  • Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin

  • Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin

  • Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin

  • Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

  Cena szkolenia: 4500 zł – od grupy do 15 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych)

   W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MPiPS,

  2a. Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MPiPS.

   Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 450 zł /od rodziny/

   Istnieje także możliwość zlecenia nam badania psychologiczno – pedagogicznego kandydatów na rodziców zastępczych, czy opiekunów już funkcjonujących w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym (zgodnie z art. 42 ust. 1b) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

  3. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

   Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

  Umiejętne i sensowne kontakty dziecka w pieczy z rodziną biologiczną to niezmiernie ważny a jednocześnie najtrudniejszy z punktu widzenia opiekunów zastępczych aspekt rodzicielstwa zastępczego.

  Ramowy program szkolenia*:

  1. Rola rodziny wychowaniu dziecka.

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

  4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

  5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

  6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy opiekunami zastępczymi a rodzicami biologicznymi.

  7. Wątpliwości i zastrzeżenia opiekunów, dotyczące kontaktów z rodzicami.

  8. Inne poza spotkaniami formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

  * program szkolenia i omawiane tematy zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb i specyfiki rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych, gdzie role kontakty i więzi z rodziną biologiczną są zupełnie innymi tematami.

  Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

  4. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

   Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.

  • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.

  • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.

  • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.

  • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.

  • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.

  • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.

  • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.

  • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.

  • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

   Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2700 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

   5. Mocna rodzina – skuteczna pomoc – 16 godzin dydaktycznych

   Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

  Zagadnienia proponowane do poruszenia:

  • Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)

  • Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.

  • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.

  • Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

  Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2800zł od grupy liczącej do 12-osób

  6.„Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 12 godzin

  Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

  • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte

  • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.

  • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

  Cena 2700 brutto /od grupy liczącej do 15 osób/

  7. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin

  Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

  Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

  1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;

  2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.

  3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/

  4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

  Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

   8. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

  Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

   Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

  Czas – 8 godz.

  Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

   Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

   9. „Szkoła dla rodzin zastępczych”– cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

  Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

  ZAKRES TEMATYCZNY:

  rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

  analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

  rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

  przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

   Koszt całego cyklu to: 3000 zł brutto /grupa do 15 osób/

   10. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

  Planowany zakres tematyczny:

  Blok I

  1. Choroba alkoholowa 2. Współuzależnienie 3. Rodzina alkoholowa – rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną,

  – destrukcja ról rodzicielskich, -dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci), – DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 4. Przemoc w rodzinie alkoholowej

  Blok II

  1. Praca nad rozwojem osobistym 2. Rozpoznawanie uczuć 3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi 4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem 5. Asertywność 6. Zagadnienia prawne regulujące system opieki nad dzieckiem, współpraca z instytucjami wspierającymi usamodzielnionych wychowanków. Proces usamodzielnienia pełnoletnich osób opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

  Koszt jednego 10 godzinnego bloku szkoleniowego to: 1300 zł brutto o d grupy do 15 osób /koszt całego 20 godzinnego programu edukacyjno – szkoleniowego to 2600 zł brutto/.

   Szkolenia dla profesjonalistów:

  Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

  pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

  Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń:

  • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

  • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

  • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

  • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

  • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

  • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

  • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

   Przykładowy program dla specjalistów:

  • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

   • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

   • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

    • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

    • FAS,

    • ADHD,

    • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

    • PTSD,

    • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

    • dziecko lękowo-depresyjne itp.

  • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

  • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

   • przywiązanie zdezorganizowane,

   • wpływ na regulację emocjonalną.

  • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

   • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

   • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

   • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

  • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

   • zaburzenie selektywności przywiązania,

   • zespół lęku separacyjnego.

  • RAD a zdolność do metalizowania.

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

  • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

  • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

   • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

  • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

   • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

   • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

  • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

   • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

   • skuteczne metody terapeutyczne.

  • Zagadnienia prawne i etyczne:

   • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

   • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

   • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  • Praca własna – superwizja grupowa.

  Koszt: 2700 zł /od grupy szkoleniowej/

  Opieka nad dzieckiem osieroconym – szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej , rodzin zawodowych, asystentów rodzinnych

  – specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

  – diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym)

  – Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

  -Strata

  – Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych

  – osoby prowadzące rodzinne formy opieki. obciążenia i zasoby

  • adaptacja dziecka w nowej rodzinie

  Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa a życie

  – niezbędnik koordynatora – kluczowe zagadnienia prawne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej;

  • cechy i kompetencje koordynatora kluczowe do skutecznej pracy z rodziną.

  • Budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej /rodzina, koordydnator, asystent/

  Czas 16 godzin koszt: 3000 zł /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

  10. Szkolenie „Na miarę potrzeb”

  Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

  Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

  11. Szkolenia i warsztaty wyjazdowe – posiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy/.

  Forma i miejsce szkoleń:

  • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

  • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie Dębicy/ – do 10 osób,

  • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,

  • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

  Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

  Z wyrazami szacunku:

  Magdalena Koczaj – Kizior

  Prezes Stowarzyszenia

 • Ferie z Nowym Domem w Bieszczadach

  Data: 2017.01.25 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Jesteśmy już na półmetku naszego wypadu 😉20170123_145255 SAMSUNG CAMERA PICTURES 20170123_144659 20170124_120022 20170124_120219 20170124_120740(0) 20170124_120752 20170124_124610 SAMSUNG CAMERA PICTURES 20170125_121923 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

  Działo się wiele 😉 za nami SPA Relax, Szkolenie Bieszczadnika, niezapomniane skutery śnieżne 😉

Nasza oferta

Kategorie wpisów

Mapa strony

Organizacje wspierające RZ

Przydatne linki

strony o RZ

Archiwum

Tagi